Prislista  (gäller fr o m 2024-01-01)

Pris per m3s (stjälpt kubikmeter), inklusive moms:

Nykluven (färsk) ved:

Torkad ved:  


Kastanj/Poppel/Gran

1000 kr

Al

1250 kr


Al

1400 kr

Björk

1350 kr

Björk

1500 kr

Ask

1450 kr


Ask

1600 kr

Blandad lövved

1450 kr


Blandad lövved

1600 kr

Ek

1450 kr


Ek

1600 kr

Lönn

1450 kr

Lönn

1600 kr

Bok

1650 kr


Bok

1800 kr
Veden är normalt kapad i ca 30 cm längd och klyvd i "normal" kamingrovlek.

Pannved och andra storlekar mellan 25 - 50 cm kan ordnas vid önskemål.

Vid finkluven ved eller ved kortare än 30 cm tillkommer 100 kr per m3s.Övrigt:

40-liters säck med torkad Björkved:   130 kr

40-liters säck med torkad ved av al, ek eller körsbär:  200 kr 

40-liters säck med vältravad Tändved:  100 kr

60-liters säck med Tändflis och mindre vedbitar:  100 kr

1000 Liter Tändflis och mindre vedbitar: 500 kr

Alspån, ca 20 liter: 100 kr

Huggkubbe:  300 kr

 OBS!  Med reservation för prisjusteringar på grund av ändrade inköpspriser och andra kostnadsökningar, samt slutförsäljning.