Prislista (fr o m 2019-01-01)

På grund av kraftigt ökade inköpskostnader tvingas vi tyvärr justera priserna för 2019.

Pris per m3s (stjälpt kubikmeter), inkl. moms:

Nykluven ved:

Torkad ved (se nedan):

Kastanj, Poppel

480 kr
Al

550 kr


Al

650 kr

Blandad lövved

600 kr


Blandad lövved

700 kr

Björk, Lönn

600 kr


Ask, Björk, Lönn

700 kr

Bok

650 kr


Bok

750 kr

Veden är normalt kapad i ca 30 cm längd och klyvd i "normal" kamingrovlek.

Pannved och andra storlekar mellan 25 - 60 cm kan ordnas vid önskemål.

Vid finkluven ved eller ved kortare än 30 cm tillkommer 50 kr per m3s.

Torkad ved: Hämtas eller levereras efter 2019-07-01.Övrigt:

40-liters säck med torkad Björkved:  70 kr (slutsålt)

40-liters säck med vältravad Tändved:  60 kr

60-liters säck med Tändflis och mindre vedbitar:  60 kr

1000-liters säck med Tändflis och mindre vedbitar:  200 kr

Sågspån/Strö:  50 kr för en sopsäck, 150 kr för 1000 liter

Alspån, ca 20 liter: 50 kr

Huggkubbe:  200 kr

 


 

OBS!  Med reservation för prisjusteringar på grund av ändrade inköpspriser och andra kostnadsökningar.